Mae'r safle www.meurigparri.cymru wedi symud i leoliad newydd:

The site www.meurigparri.cymru has moved to:

www.meurig.cymru

Dylai'ch porwr mynd chi yna yn otomatig. Os dydy e ddim ar l ychydig o eiliadau ewch i www.meurig.cymru.

Your browser should take you there automatially. If it does not within a few seconds go to www.meurig.cymru